Skip to main content
Thai Songs

Learn Thai: Thai Song | ได้โปรด | dâi bpròot

Thai Song | Please

Thai Song ได้โปรด – dâi bpròot

Thai Songs are a wonderful way to learn about Thai Culture, language and build your vocabulary whilst having a bit of fun.

Do you like music? Yes, me too. (^_^)/… Today I would like to present you a beautiful Thai song, let’s sing together!

ได้โปรด [dâi bpròot] (Please)

Artist: Praew Kanitgul Let’s listen and sing

ดึงตัวเองกลับมาทุกที [dung dtua-eeng glàp maa túk tii] = Pull myself back every time,

เมื่อฉันรู้สึกดี ทุกวันที่อยู่ใกล้เธอ [mûa chán rúu-sùk dii túk wan tîi yùu glâi tәә] = When I feel good every day when I’m close to you.

เตือนตัวเองว่าคิดดีๆ [dtuan dtua-eeng wâa kít dii-dii] = Remind myself that I need to think carefully,

กับท่าทีที่พบเจอ เธอคงไม่ได้ตั้งใจ [gàp tâa-tii tîi póp-jәә, tәә kong mâi dâi dtâng-jai] = About your reaction that I saw, probably you do not intend to do that.

*แต่ละคำที่เธอพูดมา มันคล้ายว่าห่วงใย [dtɛ̀ɛ-lá kam tîi tәә pûut maa man klâai-wâa hùang-yai] = Each word that you say sounds like you are worried about me,

เธอคงพูดไปอย่างนั้น แต่ว่าฉันจำขึ้นใจ [tәә kong pûut bpai yàang-nán, dtɛ̀ɛ-wâa chán jam-kûn-jai] = You probably mean nothing, but I remember it by my heart.

**รู้บ้างไหมว่าใครบางคน สับสนและไม่แน่ใจ [rúu bâang mái wâa krai-baang-kon sàp-sǒn lɛ́ mâi nɛ̂ɛ-jai] = Do you know if there is someone is confused and not sure?

เธอทำให้ฉันต้องหวั่นไหว [tәә tam hâi chán dtɔ̂ɔng wàn-wǎi] = You make me shaken,

เธอทำให้ใครต้องคิดมากเพราะเธอ [tәә tam hâi krai dtɔ̂ɔng kít mâak prɔ́ tәә] = You make someone thinks too much because of you.

รู้บ้างไหมที่เธอทำไป ฉันหลงเอาไปละเมอ [rúu bâang mái tîi tәә tam bpai chán lǒng ao bpai lá-mәә] = Do you know what you did made me so enchanted?,

ได้โปรดอย่าทำให้รักเธอ [dâi bpròot yàa tam-hâi rák tәә] = Please don’t make me love you,

ถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะจริงจัง [tâa tәә mâi kәәi sàk nít tîi kít jà jing-jang] = If you don’t even think that you will be serious about it.

กลัวตัวเองจะเปลืองหัวใจ [glua dtua-eeng jà bpluang hǔa-jai] = I’m afraid that I might waste my heart,

ที่มันเผลอคิดมากมาย [tîi man plә̌ә kít mâak maai] = That I think too much,

แต่กลับเป็นไปข้างเดียว [dtɛ̀ɛ glàp bpen bpai kâang diaw] = But it is only one-sided love.

(Repeat *, **)

(Repeat **)

ได้โปรดอย่าทำให้รักเธอ [dâi bpròot yàa tam-hâi rák tәә] = Please don’t make me love you,

ถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะรักกัน [tâa tәә mâi kәәi sàk nít tîi kít jà rák-gan] = If you don’t even think that you love me.

Vocabulary

เตือน [dtuan] =  to remind

คิดดีๆ [kít dii-dii] =  think carefully,

ตั้งใจ [dtâng-jai] =  intend to

ห่วงใย [hùang-yai] = to be worried about

พูดไปอย่างนั้น [pûut bpai yàang-nán] =  say without meaning anything special

จำขึ้นใจ [jam-kûn-jai] = remember by heart

สับสน [sàp-sǒn] =  to be confused

ไม่แน่ใจ [mâi nɛ̂ɛ-jai] =  to be not sure

หวั่นไหว [wàn-wǎi] = to be shaken

คิดมาก  [kít mâak] = think too much

จริงจัง [jing-jang] = to be serious

Practice this song and have fun at karaoke with your Thai friends ^_^.

Hope you like it and enjoy learning Thai and vocabulary through Thai song 🙂 I will come back next time with some more beautiful Thai songs, hope you will wait for me ^_^!

Jang
Thai Language Teacher

See Course Plans and pricing