ข้อความหวาน ๆ สื่อรัก I Thai Romantic Phrases

By November 27, 2014Thai Phrases

i-love-youคำพูดหวาน ๆ สื่อรัก

Romantic talk for

your Thai Girlfriend

 

Have you ever fallen in love with some Thai girl or man …..if so, then you need to know these romantic phrases for showing your love to your lover. Enjoy…

 

1. คนดีของผม ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดี อย่าลืมฝันถึงผมนะครับ
/ kon dii kͻ̌ͻng-pǒm, kͻ̌ͻ-hâi kʉʉn-níi nͻͻn làp fǎn dii, yàa lʉʉm fǎn tʉ̌ng pǒm ná kráp /
My dear, I wish you have a sweet dream, and don’t forget to dream of me.

2. คุณคือคนที่ผมเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิต
/ kun kʉʉ kon tîi pǒm fâo rͻͻ-kͻͻi maa dtà-lͻ̀ͻt chii-wít /
You are the one that I have waited for my whole life.

3. คุณคือคนที่ผมตามหามานาน ในที่สุดผมก็ได้พบคนดีๆอย่างคุณ
/ kun kʉʉ kon tîi pǒm dtaam-hǎa maa naan, nai tîi-sùt pǒm gͻ̂ dâi póp kon dii-dii yàang kun /
I have been finding someone like you for long time and finally I have found such a nice person like you.

4. ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันไม่มีวันไหนเลยที่ผมหยุดรักคุณ
/ dtâng-dtԑ̀ԑ kráng rԑ̂ԑk tîi rao dâi póp gan mâi mii wan-nǎi ləəi tîi pǒm yùt rák kun /
Since the first time we have met, there is no any day that I stop loving you.

5. คุณเป็นกำลังใจเดียวที่ทำให้ชีวิต(ของ)ผม ก้าวผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปได้
/ kun bpen gam-lang-jai diao tîi tam-hâi chii-wít (kͻ̌ͻng) pǒm, gâao pàan kʉʉn wan tîi leeo ráai bpai dâi /
You are the only one who encourages me to pass through my bad day.

6. ผมคิดถึงคุณทุกลมหายใจเข้าออก                                                                                                                                          / pǒm kít-tʉ̌ng kun túk lom hǎai jai kâo ͻ̀ͻk /
I miss you in every breath I take.

7. วันไหนที่ไม่ได้เห็นหน้าคุณผมรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจ
/ wan nǎi tîi mâi dâi hěn nâa kun pǒm rúu-sʉ̀k mʉ̌an kàat aa-gàat hǎai-jai /
Which day that I did not see your face, I felt like I was unable to breath.

8. เพียงคุณยิ้ม โลกของผมก็สดใสขึ้นมาทันที
/ piang kun yím lôok kͻ̌ͻng-pǒm gͻ̂ sòt-sǎi kʉ̂n maa tan-tii /
Just when you had smiled, my world was then delighted.

9. คุณมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในชีวิต (ของ) ผม
/ kun maa dtəəm-dtem sùan tîi kàat hǎai nai chii-wít (kͻ̌ͻng) pǒm /
You fulfill the missing part of my life.

10. แม้ว่าผมจะไม่ใช่คนที่ดีสมบูรณ์แบบ แต่ขอให้รู้ไว้ว่าผมจะรักและดูแลคุณตลอดไป ได้โปรดแต่งงานกับผมนะครับ
/mԑ́ԑ-wâa pǒm jà mâi-châi kon tîi dii sǒm-buun-bԑ̀ԑp, dtԑ̀ԑ kͻ̌ͻ hâi rúu wái wâa pǒm jà rák lԑ́ duu-lԑԑ kun dtà-lͻ̀ͻt-bpai dâi-bpròot dtԑ̀ng-ngaan gàp pǒm ná kráp /
Although I am not a perfect man but please know that I will love and take care of you well for all my life. Please marry me.

 

Hope these Romantic Phrases  help you find your true love.

Have a nice day

 

By Fai
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!