Skip to main content
Thai Verbs

Thai Compound Verb | Dteeng (เเต่ง)

By September 9, 2017February 21st, 2018No Comments

Learn Thai Compound Verb Dtɛ̀ɛng / แต่ง

What a great day! We are going to get to know about the Thai Compound Verb “แต่ง” today! Compound Verbs have the same initial particle or compound and are joined to a noun each co-joined compound have different meanings.

For example you can use, Dtɛ̀ɛng with the correct noun and the meaning can be one of the following: to decorate home, to modifying a car, to get married, to get dressed, to make up face, to make up stories, to compose songs or write books, to be appointed for a position, or even to decorate a cake – look at the example Dtɛ̀ɛng compound verb conjugations below !

สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับคำกริยาที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง คือ คำว่า “แต่ง” เราสามารถใช้คำว่าแต่ง ในเรื่องต่างๆ เช่น แต่งบ้าน แต่งรถ แต่งตัว แต่งหน้า แต่งงาน แต่งห้อง แต่งเพลง แต่งหนังสือ แต่งเรื่องโกหก แต่งตั้ง ไ

ปยันแต่งอาหารแต่งหน้าเค้ก เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้กันดีกว่านะคะ

dtɛ̀ɛng-dtua / เเต่งตัว / means “to get dressed’’

learn Thai Compound Verbs can be fun !!

káo dtɛ̀ɛng-dtua dii

He is dressed well

เขาแต่งตัวดี

nák-tɔ̂ɔng-tiâo dtɔ̂ɔng dtɛ̀ɛng-dtua hâi mɔ̀-sǒm gɔ̀ɔn kâo bpai tîi wát

Visitor must be properly dressed before go to the temple

นักท่องเที่ยวต้องแต่งตัวให้เหมาะสมก่อนเข้าไปที่วัด

 

dtɛ̀ɛng-nâa /เเต่งหน้า/ means Learn Online Thai can be easy‘’to make up face”

káo mâi chɔ̂ɔp dtɛ̀ɛng-nâa

She doesn’t like wearing makeup

เขาไม่ชอบแต่งหน้า

 

dtɛ̀ɛng-ngaan / เเต่งงาน/ means “to get married’’

Chán jà dtɛ̀ɛng-ngaan gàp káo bpii nâa níiVocabulary simplified for Thai learners

I will marry him next year.

ฉันจะแต่งงานกับเขาปีหน้า

Kun dtɛ̀ɛng-ngaan lɛ́ɛo,rᵾ́ yang?

Are you married?

คุณแต่งงานแล้วหรือยัง ?

 

dtɛ̀ɛng-hɔ̂ɔng /เเต่งห้อง/ means “to decorate room”

Pǒm yàak dtɛ̀ɛng-hɔ̂ɔng sǎm-ràp wan ChristmasThai verbs compound dressing up

I want to decorate my room for Christmas.

ผมอยากแต่งห้องสำหรับวันคริสมาสต์

 

 

 

dtɛ̀ɛng (jaan)aa-hǎan/ เเต่งอาหาร/ means “to decorate food plate”

Chef mᵾᵾ-aa-chîib kɔ̌ɔng roong-rɛɛm hâa daao dtɛ̀ɛng aa-hǎan dâai sǔay-ngaam mâakThai Food Compound Verb dteeng

Most professional chefs in five stars hotel can offering the brilliant well decorated food plating.

เซฟมืออาชีพของโรงแรม5 ดาว แต่งอาหารได้สวยงามมาก

 

 

 

dtɛ̀ɛng-ród / เเต่งรถ/ means “to modifying car’’

Pǒm yàak dtɛ̀ɛng-ród bpai kɛ̀ng compound Thai update car

I want to modify my car for racing.

ผมอยากแต่งรถไปแข่ง

 

 

 

 

dtɛ̀ɛng-pleeng /เเต่งเพลง/ means “to compose songs”

Bart Howard bpen nák-dtɛ̀ɛng-pleeng kon Americanplaying guitar Thai compound Verbs

Bart Howard is an American composer.

บาร์ท ฮาววาร์ดเป็นนักแต่งเพลงคนอเมริกัน

Bart Howard dtɛ̀ɛng-pleeng “Fly me to the moon”

Bart Howard wrote the song “fly me to the moon”

บาร์ท ฮาววาร์ดแต่งเพลง “พาฉันไปดวงจันทร์”

káo dtɛ̀ɛng-pleeng hâi chán

He wrote me a song.

เขาแต่งเพลงให้ฉัน

 

dtɛ̀ɛng nǎng-sᵾ̌ᵾ / เเต่งหนังสือ/ means to write a book

J.K. Rowling dtɛ̀ɛng nǎng-sᵾᵾ̌ rᵾâng “Harry Potter”reading Thai compound verbs

J.K. Rowling wrote Harry Potter.

เจ.เค โรว์ลิง แต่งหนังสือเรื่อง “แฮร์รี่ พอตเตอร์”

 

 

 

dtɛ̀ɛng-rᵾ̂ang / เเต่งเรื่อง/ means “ to make up stories

(for negative meaning; telling a lie)/to write fables for enhancing children’s imagination”

making up stories with Thai Compound verbs

káo dtɛ̀ɛngrᵾâng maa lɔ̀ɔk chán/ káo goo-hòk chán

He made up a story to fool me.

เขาแต่งเรื่องมาหลอกฉัน / เขาโกหกฉัน

káo dtɛ̀ɛngrᵾâng(ní-taan) hâi lûuk sǎao kɔ̌ɔng káo fang

He wrote (Aesop) stories for his daughter.

เขาแต่งเรื่อง(นิทาน)ให้ลุกสาวของเขาฟัง

 

dtɛ̀ɛngdtâng / เเต่งตั้ง/ means “ to designate to fill an office or position”
Job appointments Thai Compound Verbs

Prayuth Chan-ocha dâay-ráp dtɛ̀ɛng-dtâng hâi bpen naay-yók-rád-tà-mon-dtrii kɔ̌ɔng bprà-têed Thai mᵾ̂a dᵾan Sǐng-hǎa-kom bpii 2014

Prayuth Chan-ocha was appointed the prime minister of Thailand in August 2014

ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม ปี2014

David dtɛ̀ɛng-dtâng / Peter hâi bpen pûu-jàd-gaan kɔ̌ɔng bɔɔ-rí-sàd níi

David appointed Peter as the manager of this company.

เดวิทแต่งตั้งพีเตอร์ให้เป็นผู้จัดการของบริษัทนี้

 

Practice everyday makes perfect!

Have a nice day!

Mo
Thai Teacher