อย่า, อย่าเพิ่ง, ห้าม | Learn Thai | Negative Command

By June 15, 2011Speak Thai, Thai Grammar

How to tell someoneThai Vocabulary

Not Do Something in

Thai Language

 

Hello everyone,

Today we will learn how to make a negative command in the Thai language.

To tell someone not to do something in Thai we say “อย่า” /yàa/ means “Don’t”.

อย่า /yàa/ + Verb + object + (นะ /ná/)

Example

อย่าเชื่อเขา (นะ) /yàa chûa káo (ná)/
= Don’t believe him!

อย่าไป (นะ)  /yàa bpai (ná)/
= Don’t go.

อย่าร้องไห้ (นะ) /yàa rɔ́ɔng-hâi (ná)/
= Don’t cry.

 

If you want to tell somebody not to do something right now, in Thai language we say, “อย่าเพิ่ง” /yàa pә̂әng/ which it means “Don’t____yet”

อย่าเพิ่ง /yàa pә̂әng/ + Verb + object + (นะ /ná/)

อย่าเพิ่งไป (นะ) /yàa pә̂әng bpai (ná)/
= Don’t go yet.

อย่าเพิ่งทำอาหารเย็น (นะ) /yàa pә̂әng tam aa-hǎan-yen (ná)/
= Don’t cook a dinner yet.

อย่าเพิ่งปิดประตู (นะ) /yàa pә̂әng bpìt bprà-dtuu (ná)/
= Don’t close the door yet.

 

If you want to tell somebody that “it’s forbidden to _____”, in Thai is, “ห้าม” /hâam/

ห้าม /hâam/ + Verb + object

ห้ามจอด /hâam jɔ̀ɔt/
= No parking.

ห้ามเข้า /hâam kâo/
= No entry.

ห้ามสูบบุหรี่ /hâam sùup bù-rìi/
= No smoking.

Hope you enjoy learning Thai with us. Hope this blog will help you to speak Thai better.

 

New Vocabulary

เชื่อ chûa = believe

ไป bpai = to go

ร้องไห้ rɔ́ɔng-hâi = to cry

ทำอาหารเย็น tam aa-hǎan-yen = to cook a dinner

ปิด  bpìt  = to  close

ประตู bprà-dtuu = door

จอด jɔ̀ɔt = to park

เข้า kâo = to enter

สูบบุหรี่ sùup bù-rìi = to smoke

 

Jang
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!