Skip to main content
Thai Script

Learn Thai | Reading Exercise “Places I Wish to See”

Reading Exercise “Places I Wish to See”

di-chăn-dtông-yom-ráb-wâa-máeh-di-chăn-jà-bpen-khon-thai-yòo-mueng-thai-dtàeh-mâi-koey-bpai-thîew-thaang-dtâi-khŏng-thai-tháng-thêe-koey-dâi-yin-rûeng-raw-jàag-bpàag-khon-ùhn-mâag-maay    nág-rien-khŏng-di-chăn-sùan-yài-gôh-phûhd-thueng-gò-lăay-lăay-gò-thaang-dtâi-wâa-ngód-ngaam-geuhn-ban-yaay    di-chăn-loey-yàag-jà-bàeng-bpan-khôh-moon-láe-wăng-wâa-sàg-wan-phûag-khun-jà-dâi-mee-oh-gàat-bpai-săm-rùaj-ban-daa-gò-gàeng-thêe-sŭay-ngaam-nâa-phít-sa-wŏng-lào-nán

phang-ngaa-dtâng-yòo-thaang-dâan-dtà-wan-dtòg-khŏng-khâab-sa-mùt-maa-lay-thaang-dtâi-khŏng-bprà-thêt-thai    ruam-tháng-gò-gàeng- mâag-maay-thêe-raay-lóm-àw-phang-ngaa-thàeb-tha-lay-an-daa-man    thêe-mee-chûe-sĭeng-sùd-sùd-gôh-hĕn-jà-bpen-gò-jem-bohn-rŭe-chûe-thai-khue-gò-dtà-bpoo    bpen-thâeng-hĭn-yûehn-khûen-maa-jàag-thóng-tha-lay    jueng-rîeg-dtaam-năng-thêe-maa-sâang-bon-gò-nai-bpee-phoh-sŏh-sŏng-phan-hâa-róy-sìp-jèt-rûeng-dòe-maen-wít-dòe-gon-dên-gan (bpen-tohn-nùeng-khŏng-năng-rûeng-jem-bohn)

(àw-phang-ngaa) ùt-tha-yaan-hàeng-châat-sâang-khûen-mûea-bpee-phoh-sŏh-sŏng-phan-hâa-róy-yêe-sìp-sèe-phûea-bpòg-bpông-mòo-gò-nóy-yài-thêe-ngód-ngaam-dtaam-tham-ma-châat-ruam-tháng-a-nú-rág-phan-sàt-bpàa    chee-wít-dtâi-thóng-tha-lay-láe-phúen-din-thêe-ù-dom-sŏm-boon

Mòo-gò-si-mi-lan-bpen-jùd-măay-bplaay-thaang-làg-làg-nai-bprà-thêt-thai-thêe-nág-dam-nám-mág-jà-wáe-wien-maa-thîew    láe-mòo-gò-née-yang-bpen-sùan-nùeng-khŏng-jang-wàt-phang-ngaa    mòo-gò-si-mi-lan-mee-yòo-dûay-gan-khâo-gò (si-mi-lan-nai-phaa-săa-maa-lay-bplae-wâa-kâo) gò-bohn-gò-baa-ngoo-gò- si-mi-langò-bpaa-yoo-gò-mieng (sŏng-gò-dtòh-gan) gò-bpaa-yăn-gò-bpaa-yang-láe-gò-hŏo-yong    mòo-gò-lào-née-mee-chûe-rûeng-naew-bpa-gaa-rang-bpa-gaa-rang-láe-kwaam-làag-lăay-khŏng-chee-wít-sàt-dtâi-tha-lay    nág-thông-thîew-dtàang-chûen-chôb-gàb-gaan-dâi-chom-bplaa-baa-raa-kew-dâa-bplaa-trei-waa-lêe-yág (lág-sa-nà-kláy-bplaa-sam-lee) bplaa-grà-bein-yág-cha-lăam-sŭea-daw-láe-bplaa-lŭeang-prong-glûay-gò-glûay-ja-rùaj

ดิฉันต้องยอมรับว่าแม้ดิฉันจะเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยแตไม่เคยไปเที่ยวทางใต้ของไทยทั้งที่เคยได้ยินเรื่องราวจากปากคนอื่นมากมาย นักเรียนของดิฉันส่วนใหญ่ก็พูดถึงเกาะหลาย ๆ เกาะทางใต้ว่างดงามเกินบรรยาย ดิฉันเลยอยากจะแบ่งปันข้อมูลและหวังว่าสักวันพวกคุณจะได้มีโอกาสไปสำรวจบรรดาเกาะแก่งที่สวยงามน่าพิศวงเหล่านั้น

พังงาตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรมาเลย์ทางใต้ของประเทศไทย รวมทั้งเกาะแก่งมากมายที่รายล้อมอ่าวพังงาแถบทะเลอันดามัน ที่มีชื่อเสียงสุดสุดแห่งหนึ่งก็เห็นจะเป็น เกาะเจมส์บอนด์ หรือชื่อไทยคือ เกาะตะปู เป็นแท่งหินยื่นขึ้นมาจากท้องทะเล จึงเรียกตามหนังที่มาสร้างบนเกาะในปี พ.ศ. 2517 เรื่อง The Man with the Golden Gun (เป็นตอนหนึ่งของหนังเรื่องเจมส์บอนด์)

(อ่าวพังงา) อุทยานแห่งชาติสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อปกป้องหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่งดงามตามธรรมชาติรวมทั้งอนุรักษพันธุ์สัตว์ป่า ชีวิตใต้ท้องทะเล และพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์

หมู่เกาะสิมิลันเป็นจุดหมายปลายทางหลัก  ๆในประเทศไทยที่นักดำน้ำมักจะแวะเวียนมาเที่ยว และหมู่เกาะนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพังงา หมู่เกาะสิมิลันมีอยู่ด้วยกัน 9 เกาะ (สิมิลันในภาษามาเลย์แปลว่า 9) เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมียง (2 เกาะต่อกัน) เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเรื่องแนวปะการัง ปะการังและความหลากหลายของชีวิตสัตว์ใต้ทะเล นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบกับการได้ชม ปลาบาราคิวดา ปลาเทรวาลียักษ์ (ลักษณะคล้ายปลาสำลี) ปลากระเบนยักษ์ ฉลามเสือดาว และปลาเหลืองโพรง กล้วยเกาะ กล้วยจรวด

I have to admit that even I am Thai living in Thailand but I have never visited the south of Thailand which I heard so much about. Most of my students mentioned that several islands down there were fastinating. Now I would like to share some info with you and hope that one day you will be able to explore those spectacular islands.

Phang nga is situated on the west side of the Malay Peninsula in Southern Thailand, and includes the many islands of the Phang Nga Bay set in the Andaman Sea. The most famous one is ‘James Bond Island’, a needle formed limestone rock in the sea, so called as it featured in the 1974 cult movie The Man with the Golden Gun.

(Phang-Nga Bay) National Park was established in 1981 to protect the many fascinating islands and abundant wild life, marine and land.

The Similan Islands are one of Thailand’s main diving destinations, are also part of Phang Nga province. The Similans consist of 9 islands (Similan means 9 in Malay language) Ko Bon, Ko Bayu, Ko Similan, Ko Payu, Ko Miang (two adjoining islands), Ko Payan, Ko Payang, and Ko Huyong. The islands are famed for their reefs, coral and variety of marine life. Tourists like to spot chevron barracuda, giant trevally, manta rays, leopard sharks and rainbow runners.

I hope this will help you learn Thai and learn about Phang Nga!

 

Till next time…

 

Khru May
Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson