Skip to main content
English Grammar

Learn English| Past Simple Tense

By December 11, 2015March 2nd, 2018No Comments

Past simple

Past Simple Tense | English Grammar

สวัสดีค่ะ บล็อกนี้เราจะมาพูดเรื่องความหลังกันค่ะ หากเราจะพูดเรื่องความหลังหรืออดีตในภาษาอังกฤษเราต้องใช้ tense นี้เลยค่ะ past simple tense.

โครงสร้างประโยคบอกเล่า:

ประธาน + กริยาที่เติม ed / กริยาช่องที่2 + กรรม

ใน tense นี้ถือว่าง่ายมากๆค่ะ เพราะว่าสามารถใช้รูปกริยาตัวเดียวกันได้กับทุกตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องประธานว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เหมือนใน present simple tense จะมีก็เพียง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ และ were ที่ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นค่ะ นอกจากสองตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไร

 กริยารูปอดีตนั้นมี 2 แบบค่ะ

  1. กริยาในช่องที่ 2 หรือ Irregular Verb ที่เราเรียนกันไปในบล็อคที่แล้ว
  2. กริยาที่เติม – ed หรือ Regular Verb โดยมีหลักการเติม – ed ดังต่อไปนี้

2.1 กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น

love (เลิฟ) >>> loved (เลิฟดฺ) = รัก

like (ไลค์) >>> liked (ไลค์ทฺ)   = ชอบ

move (มูฟ)>>> moved (มูฟดฺ) = เคลื่อน, ย้าย

hope (โฮพ)>>> hoped (โฮพทฺ) = หวัง

2.2 กริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น  i  ก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น

cry (คราย) >>> cried (ครายดฺ) = ร้องไห้

study (สตัดดิ)>>> studied (สตัดดิดฺ) = เรียน

fry (ฟราย) >>> fried (ฟรายดฺ) = ทอด

marry (แมรี่) >>> married (แมรี่ดฺ)  = แต่งงาน

2.3 กริยาช่องที่  1  ที่ลงท้ายด้วย  y แต่หน้า  y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม  ed  ได้ทันที  เช่น

play (เพลย์) >>> played (เพลย์ดฺ)  = เล่น

pray (เพรย์)>>> prayed (เพรย์)  = อธิษฐาน

stay (สเตย์)>>> stayed (สเตย์ดฺ)  = พักอยู่

enjoy (เอ็นจอย) >>> enjoyed (เอ็นจอยดฺ)  = สนุก(กับ) เพลิดเพลิน(กับ)

decay (ดีเคย์) >>> decayed (ดีเคย์ดฺ)  = ผุพัง ทรุดโทรม

2.4 กริยาช่องที่  1  ที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว  ให้เติมพยัญชนะตัวสะกดอีก  1  ตัว

แล้วค่อยเติม  ed  เช่น

 

plan (พลัน,แพล็น) >>> planned (พลันดฺ,แพล็นดฺ)  = วางแผน

rub (รับ) >>> rubbed (รับดฺ)  = ถู ขัด

nod (น็อด) >>> nodded (น็อดดิด)  = พยักหน้า

shop (ช็อพ) >>> shopped (ช็อพทฺ ไม่ใช่ ช็อพ-เพ็ดนะคะ no no no!)  = ซื้อ

stop >>> stopped (สต็อพทฺ ไม่ใช่ สต็อพ-เพ็ดนะคะ no no no no!!)  = หยุด

ยกเว้น

tax (แท็กซฺ) >>> taxed (แท็กซฺดฺ)   = เก็บภาษี

tow (โท็ว) >>> towed  (โท็วดฺ) = ลาก พ่วง

2.5 กริยาที่มี  2  พยางค์  ออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียว ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะตัวสะกดอีก  1  ตัว แล้วค่อยเติม ed เช่น

permit (เพอร์มิท) >>>  permitted (เพอร์มิททิด)  = อนุญาต

occur (เออะเคอร์) >>> occurred  (เออะเคอร์ดฺ)  = เกิดขึ้น

refer (รีเฟอร์) >>> referred (รีเฟอร์ดฺ)   = อ้างถึง

ยกเว้น ถ้าคำนั้นออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ให้เติม ed ได้ทันที เช่น

open (โอ-เพิน) >>> opened (โอ-เพินดฺ )  = เปิด

cover (โคฟ-เวอร์)>>> covered (โคฟ-เวอร์ดฺ)  = ปกคลุม

  1. กริยาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เติม ed ได้ทันที เช่น

work (เวิร์ค) >>> worked (เวิร์คทฺ)  = ทำงาน

walk (วอล์ค) >>> walked (วอล์คทฺ)  = เดิน

roll (โรล)>>> rolled (โรลดฺ)  = ม้วน

kill (คิล) >>> killed (คิลดฺ)  = ฆ่า

หลักการใช้ Past Simple Tense มีหลักง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

  1. ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่จะระบุเวลากำกับ หรือรู้กันดีว่าสิ่งนั้นเกิดในอดีต โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและจบลงในอดีต ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน เช่น

She played games with her little brother last night. (ชี เพลย์ดฺ เกมส์ วิธ เฮอร์ ลิตเติล บราเธอร์ ลาสทฺ ไนท์)

= เธอเล่นเกมส์กับน้องชายเมื่อคืนนี้

We ate dinner at a Thai restaurant last week. (วี เอท ดินเนอร์ แอ็ท อะ ไท เรสเตอะรอนท์ ลาสท์ วีค)

= เรากินอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

2.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต ซึ่งตอนนี้ไม่ทำแล้ว โดยมักมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่) อยู่ในประโยคด้วย เช่น often, always, sometimes และอื่นๆ เช่น

He always went to work late last week. (ฮี ออลเวย์สฺ เว็นท์ ทู เวิร์ค เลท ลาสท์ วีค)
เขาไปทำงานสายตลอดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (อาทิตย์นี้ไม่มาสายแล้ว)

การสร้างประโยครูปปฏิเสธและคำถาม

สามารถทำได้โดยใช้ did เข้ามาช่วย โดยสามาถใช้ได้กับประธานทุกตัว

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ:

ประธาน + did not + กริยาช่องที่ 1 + (กรรม)

เช่น

I did not work last Monday. (ไอ ดิด น็อท เวิร์ค ลาสท์ มันเดย์)  = ฉันไม่ได้ทำงานเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

He did not buy a car last year. (ฮี ดิด น็อท บาย อะ คาร์ ลาสท์ เยียร์)  = เขาไม่ได้ซื้อรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว

***รูปย่อของ did not = didn’t

โครงสร้างประโยคคำถาม yes /no : 

Did + ประธาน +กริยาช่องที่ 1 + (กรรม)?

Yes, ประธาน did

No, ประธาน did not/ didn’t

เช่น

Did you go to Peter’s birthday party last night? (ดิด ยูว โก ทู พีเตอร์สฺ เบิร์ธเดย์ พาร์ที ลาสท์ ไนท์)

คุณได้ไปงานวันเกิดของปีเตอร์เมื่อคืนนี้หรือเปล่า

Yes, I did. (เยส ไอดิด) ได้ไป

No, I didn’t. (โนว ไอ ดิดดึนท์) ไม่ได้ไป

โครงสร้างประโยคคำถาม Wh-:

Wh- question + did / didn’t + ประธาน + กริยา + (กรรม)?

เช่น

Why did you cry yesterday? (วาย ดิด ยูว คราย เยสเตอร์เดย์) = เมื่อวานนี้คุณร้องไห้ทำไม

What did you like to do when you were a child? (ว็อท ดิด ยูว ไลค์ ทู ดู เว็น ยูว เวอร์ อะ ชาลด์)

= ตอนเด็กๆ คุณชอบทำอะไร

Jang (แจง)

Learn Thai ka now!