Skip to main content
Thai Culture

World Cup Football FIFA 2018

By July 9, 2018October 7th, 2021No Comments

FIFA2018

World Cup Football FIFA 2018 Bɔɔn lôok bpii 2018 บอลโลก ปี 2018

Enjoy these Football Fan Interview Questions to help you build up some Thai Football Vocabulary for the World Cup

1) Question: What kind of sport do you like?

tăam: kun chɔ̂ɔp gii-laa à-rai?

ถาม:  คุณชอบกีฬาอะไร ?

Answer:  I like soccer.

dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp gii-laa fút-bɔɔn

ตอบ: ผมชอบกีฬาฟุตบอล

————————–

2) Question: What kind of sport do you like watching?

tăam: kun chɔ̂ɔp duu gii-laa à-rai?

ถาม: คุณชอบดูกีฬาอะไร ?

Answer:I like watching soccer.

dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp duu bɔɔn

ตอบ :ผมชอบดูบอล

———————————-

3) Question: How do you follow football?

tăam: kun dtì-dtaam  duu bɔɔn pàan à-rai?

ถาม: คุณติดตามดูบอลผ่านอะไร ?

Answer: I follow by Facebook, Instagram and World Cup Football 2018 website.

dtɔ̀ɔp: pŏm dtìd-dtaamduu bɔɔn pàan facebook, Instagram lɛ́ website Bɔɔn lôok 2018

ตอบ: ผมติดตามดูบอลผ่าน เฟสบุค อินสตาแกรม และ เวปไซด์ บอลโลก 2018

——————————————–

4) Question: Which football team do you support for the FIFA 2018 ?

tăam: Bɔɔn lôo bpii sɔ̆ɔng-pan-sìp-bpɛ̀ɛd nií…kun cheer team năi ?

ถาม: บอลโลกปี 2018 นี้  เชียร์ทีมไหนคะ?

Ans. :I support  Belgium.

dtɔ̀ɔp: Pŏm cheer team Belgium.

ตอบ: ผม เชียร์ ทีม เบลเยียม


Nouns /คำนาม/ kam-naam

English

Thai script

Phonetic script

Match

เกมการแข่งขัน game gaan-kɛ̀ng-kăn
Playerนักฟุตบอล/นักเตะ/ ผู้เล่น

nák fútbɔɔn/nák dtè/pûu lên

Referee

กรรมการgam-má-gaan
Goalkeeperผู้รักษาประตู

pûu rák săa bprà dtuu

Striker

กองหน้าgɔɔng nâa
Mid Fieldกองกลาง

gɔɔng glaang

Defense

กองหลังgɔɔng lăng
score goalsคะแนน

ká-nɛɛn

Quarterfinal

รอบก่อนรองชนะเลิศ/

รอบ 8 ทีมสุดท้าย

rɔ̂ɔp gɔɔ̀n rɔɔng chá-ná-lә̂әd/

rɔ̂ɔp bpɛ̀ɛd team sùd-táay

Semifinalรอบรองชนะเลิศ/

รอบ 4 ทีมสุดท้าย

rɔ̂ɔp rɔɔng chá-ná-lә̂әd/

rɔ̂ɔp sìi team sùd-táay

Finalรอบชิงชนะเลิศrɔ̂ɔp ching-chá-ná-lә̂әd
FIFA World Cup Golden Bootรางวัล รองเท้าทองคำ ฟุตบอลโลก

raang-wan rɔɔng-taáo-tɔɔng-kam

Yellow Card

 ใบเหลือง bai lᵾăng
Red Cardใบเเดง

bai dɛɛng

Verbs/คำกริยา/ kam-grì-yaa

EnglishThai script

Phonetic script

to watch football

ดูบอลduu bɔɔn
to play soccerเล่นบอล

lên bɔɔn

to follow

ติดตามdtìd-dtaam
to dribble the soccer ballเลี้ยงบอล

liáng bɔɔn

to shoot  a goal

ยิงประตูying bprà-dtuu
to take a Penalty Kickยิงลูกโทษ

ying lûuk tôod

to win

ชนะ

chá-ná

to lose

แพ้

pɛ́ɛ

a drawเสมอ

sà-mә̆ә

Let us guess the winning team!!

Taay wâa team năi jà chá-ná bɔɔn lôok bpii sɔ̆ɔng-pan-sìp-bpɛ̀ɛd!!

ทาย ว่า ทีมไหนจะชนะ บอลโลก 2018!!

Hope you enjoy the World Cup FIFA 2018

Kruu Mo
Thai Language Hut