Skip to main content
Thai Culture

World Cup Football FIFA 2018

FIFA2018

World Cup Football FIFA 2018 Bɔɔn lôok bpii 2018 บอลโลก ปี 2018

Enjoy these Football Fan Interview Questions to help you build up some Thai Football Vocabulary for the World Cup

1) Question: What kind of sport do you like?

tăam: kun chɔ̂ɔp gii-laa à-rai?

ถาม:  คุณชอบกีฬาอะไร ?

Answer:  I like soccer.

dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp gii-laa fút-bɔɔn

ตอบ: ผมชอบกีฬาฟุตบอล

————————–

2) Question: What kind of sport do you like watching?

tăam: kun chɔ̂ɔp duu gii-laa à-rai?

ถาม: คุณชอบดูกีฬาอะไร ?

Answer:I like watching soccer.

dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp duu bɔɔn

ตอบ :ผมชอบดูบอล

———————————-

3) Question: How do you follow football?

tăam: kun dtì-dtaam  duu bɔɔn pàan à-rai?

ถาม: คุณติดตามดูบอลผ่านอะไร ?

Answer: I follow by Facebook, Instagram and World Cup Football 2018 website.

dtɔ̀ɔp: pŏm dtìd-dtaamduu bɔɔn pàan facebook, Instagram lɛ́ website Bɔɔn lôok 2018

ตอบ: ผมติดตามดูบอลผ่าน เฟสบุค อินสตาแกรม และ เวปไซด์ บอลโลก 2018

——————————————–

4) Question: Which football team do you support for the FIFA 2018 ?

tăam: Bɔɔn lôo bpii sɔ̆ɔng-pan-sìp-bpɛ̀ɛd nií…kun cheer team năi ?

ถาม: บอลโลกปี 2018 นี้  เชียร์ทีมไหนคะ?

Ans. :I support  Belgium.

dtɔ̀ɔp: Pŏm cheer team Belgium.

ตอบ: ผม เชียร์ ทีม เบลเยียม


Nouns /คำนาม/ kam-naam

English

Thai script

Phonetic script

Match

เกมการแข่งขัน  game gaan-kɛ̀ng-kăn
Player นักฟุตบอล/นักเตะ/ ผู้เล่น

nák fútbɔɔn/nák dtè/pûu lên

Referee

กรรมการ gam-má-gaan
Goalkeeper ผู้รักษาประตู

pûu rák săa bprà dtuu

Striker

กองหน้า gɔɔng nâa
Mid Field กองกลาง

gɔɔng glaang

Defense

กองหลัง gɔɔng lăng
score goals คะแนน

ká-nɛɛn

Quarterfinal

รอบก่อนรองชนะเลิศ/

รอบ 8 ทีมสุดท้าย

rɔ̂ɔp gɔɔ̀n rɔɔng chá-ná-lә̂әd/

rɔ̂ɔp bpɛ̀ɛd team sùd-táay

Semifinal รอบรองชนะเลิศ/

รอบ 4 ทีมสุดท้าย

rɔ̂ɔp rɔɔng chá-ná-lә̂әd/

rɔ̂ɔp sìi team sùd-táay

Final รอบชิงชนะเลิศ rɔ̂ɔp ching-chá-ná-lә̂әd
FIFA World Cup Golden Boot รางวัล รองเท้าทองคำ ฟุตบอลโลก

raang-wan rɔɔng-taáo-tɔɔng-kam

Yellow Card

 ใบเหลือง  bai lᵾăng
Red Card ใบเเดง

bai dɛɛng

Verbs/คำกริยา/ kam-grì-yaa

English Thai script

Phonetic script

to watch football

ดูบอล duu bɔɔn
to play soccer เล่นบอล

lên bɔɔn

to follow

ติดตาม dtìd-dtaam
to dribble the soccer ball เลี้ยงบอล

liáng bɔɔn

to shoot  a goal

ยิงประตู ying bprà-dtuu
to take a Penalty Kick ยิงลูกโทษ

ying lûuk tôod

to win

ชนะ

chá-ná

to lose

แพ้

pɛ́ɛ

a draw เสมอ

sà-mә̆ә

Let us guess the winning team!!

Taay wâa team năi jà chá-ná bɔɔn lôok bpii sɔ̆ɔng-pan-sìp-bpɛ̀ɛd!!

ทาย ว่า ทีมไหนจะชนะ บอลโลก 2018!!

Hope you enjoy the World Cup FIFA 2018

Kruu Mo
Thai Language Hut