Skip to main content

Romantic Sweet TalkRomance Sweet Talk Phrase in Thai Language – ruêrng-rák-krâi เรื่องรักใคร่

Romance Sweet Talk is something many foreigners find it difficult with their own language let alone in the Thai language! These are romantic phrases and sentences for people use with the people they like, feel attracted to or fall in love with. I believe that many of you might not know what to say to impress them.

Let’s check it out and see if these romance phrases will help you improve your relationship

Romance Sweet Talk

ruêrng-rák-krâi

เรื่องรักใคร่

1HelloSà-wàd-dee-jâสวัสดีจ้ะ
2How are you?Phen-ngai-bâang?เป็นไงบ้าง
3Just fine, thanks, you?Gôr-dee-jâ- laéw-khun-lâ?ก็ดีจ้ะ แล้วคุณล่ะ
4Ok.Dee-jâดีจ้ะ
5Honey, what would you like to have?Thêe-rág-yàag-thaan- àrai-já?ที่รัก อยากทานอะไรจ๊ะ
6I’d like some steak.Khŏrr-sà-tég- laéw-gan-jâขอสเต็กแล้วกันจ้ะ
7You want to see the movie?Yàag-doo-năang- mái?อยากดูหนังมั๊ย
8Yes, of course.Doo-sì- jáดูซิจ๊ะ
9Darling, I miss you so much (romantic).Thêe-rág-khíd-thŭeng-jang-loeyที่รัก คิดถึงจังเลย
10I miss you too.khíd-thŭeng-mŭen-gan- jâคิดถึงเหมือนกันจ้ะ
11Can I hold you tight (oh romance)?Yàag-khòd-khun-nâen- nâen- dâi- mái -já?อยากกอดคุณแน่น แน่น ได้มั้ยจ๊ะ
12In our bedroom, baby (ohh getting too romantic).Wái- khòd- gan-nai-hông-nohn- sì – jáไว้กอดกันในห้องนอนซิจ๊ะ
13Baby, can I kiss you (now this is romance)?Thêe-rág-khŏrr-jòob-thee-dâi-mái?ที่รัก ขอจูบทีได้มั้ย
14Please, don’t. We shouldn’t do that in public.Yàa- dee-kwàa- jâ-rao-mâi-kuan-tham-yàang-nán-nai- thee-să-thaa-ra-náอย่าดีกว่าจ้ะ เราไม่ควรทำอย่างนั้นในที่สาธารณะ
15Can I sleep with you tonight?Khuen- née- khŏrr-nohn-dûay-khon- dâi-mái ?คืนนี้ขอนอนด้วยคนได้มั้ย
16Yes, please.Dâi-sì- jáได้ซิจ๊ะ
17What will you do on your birthday?Wan- gèud-bpee- née-yàag- tham-àrai- já?วันเกิดปีนี้อยากทำอะไรจ๊ะ
18I think I will have a nice dinner, see a movie then do something special with you.Wâa- jà-thaan-aa-hăan-khâm-rŏo- rŏo -doo-năng- laéw-gôrr-tham- àrai- àrai-phísèt- phísèt-gàb-khun-nân-laว่าจะทานอาหารค่ำหรู หรู ดูหนังแล้วก็ทำอะไร อะไร พิเศษ พิเศษ กับคุณนั่นละ
19Do you love me?Rág-pêe- mái -já?รักพี่มั้ยจ๊ะ
20Yes, I do, very much.Rág- sì- já- rág-mâag-dûayรักซิจ๊ะ รักมากด้วย
21Will you marry me (sweet talk)?Tàeng-ngaan-gàb-phêe-mái?แต่งงานกับพี่มั้ย
22Yes.Tàeng- jâแต่งจ้ะ
23Let me think about it.Khŏrr- khíd- doo-gòhn- jâขอคิดดูก่อนจ้ะ
24Do you want an engagement ring or just a wedding ring?Yàag- dâi-wăen-mân-rŭe-ao-khâe- wăen-tàeng-ngaan- já ?อยากได้แหวนหมั้นหรือเอาแค่แหวนแต่งงานจ๊ะ
25I’d like the engagement ring first then the wedding ring on our wedding day.Yàag- dâi-wăen-mân- gòhn- laéw- wăen-tàeng-ngaan- ao-wái- wan- tàeng-ngaan- laéw-gan- jâอยากได้แหวนหมั้นก่อนแล้วแหวนแต่งงานเอาไว้วันแต่งงานแล้วกันจ้ะ
26What about a dowry?Laéw-rûeng-sĭn-sòhd-lâh- já ?แล้วเรื่องสินสอดล่ะจ๊ะ
27We’ll talk about that later.Wái-thòk-lohng-gan-thee-lăhng- jâไว้ตกลงกันทีหลังจ้ะ
28Deal.Thòk-lohng-tham-nán- jâตกลงตามนั้นจ้ะ
29You are the one (romance).Nóng-phen-khohn-diew-nai-duang-jai-phêe-loey-náh- jáน้องเป็นคนเดียวในดวงใจพี่เลยนะจ๊ะ
30I like you (female speaker)Chăn-chôb-khun-náhฉันชอบคุณนะ
I like you (male speaker)phŏm-chôb-khun-náhผมชอบคุณนะ
31Do you like me? (female speaker)Khun- chôb-chăn-mái ?คุณชอบฉันมั้ย
32Do you like me? (male speaker)Khun- chôb-phŏm-mái ?คุณชอบผมมั้ย

I hope this conversational romantic sweet talk set of phrases will be of use to you in the future.

See Course Plans and pricing