Romance / Sweet Talk – ruêrng-rák-krâi เรื่องรักใคร่

Many foreigners might find it difficult in making sweet and romantic phrases and sentences to people they like or fall in love with. I believe that many of you might not know what to say to impress them.

 

Let’s check it out and see if these phrases will help you improve your relationship

 

Romance

ruêrng-rák-krâi

เรื่องรักใคร่

1 Hello Sà-wàd-dee-jâ สวัสดีจ้ะ
2 How are you? Phen-ngai-bâang? เป็นไงบ้าง
3 Just fine, thanks, you? Gôr-dee-jâ- laéw-khun-lâ? ก็ดีจ้ะ แล้วคุณล่ะ
4 Ok. Dee-jâ ดีจ้ะ
5 Honey, what would you like to have? Thêe-rág-yàag-thaan- àrai-já? ที่รัก อยากทานอะไรจ๊ะ
6 I’d like some steak. Khŏrr-sà-tég- laéw-gan-jâ ขอสเต็กแล้วกันจ้ะ
7 You want to see the movie? Yàag-doo-năang- mái? อยากดูหนังมั๊ย
8 Yes, of course. Doo-sì- já ดูซิจ๊ะ
9 Darling, I miss you so much. Thêe-rág-khíd-thŭeng-jang-loey ที่รัก คิดถึงจังเลย
10 I miss you too. khíd-thŭeng-mŭen-gan- jâ คิดถึงเหมือนกันจ้ะ
11 Can I hold you tight? Yàag-khòd-khun-nâen- nâen- dâi- mái -já? อยากกอดคุณแน่น แน่น ได้มั้ยจ๊ะ
12 In our bedroom, baby. Wái- khòd- gan-nai-hông-nohn- sì – já ไว้กอดกันในห้องนอนซิจ๊ะ
13 Baby, can I kiss you? Thêe-rág-khŏrr-jòob-thee-dâi-mái? ที่รัก ขอจูบทีได้มั้ย
14 Please, don’t. We shouldn’t do that in public. Yàa- dee-kwàa- jâ-rao-mâi-kuan-tham-yàang-nán-nai- thee-să-thaa-ra-ná อย่าดีกว่าจ้ะ เราไม่ควรทำอย่างนั้นในที่สาธารณะ
15 Can I sleep with you tonight? Khuen- née- khŏrr-nohn-dûay-khon- dâi-mái ? คืนนี้ขอนอนด้วยคนได้มั้ย
16 Yes, please. Dâi-sì- já ได้ซิจ๊ะ
17 What will you do on your birthday? Wan- gèud-bpee- née-yàag- tham-àrai- já? วันเกิดปีนี้อยากทำอะไรจ๊ะ
18 I think I will have a nice dinner, see a movie then do something special with you. Wâa- jà-thaan-aa-hăan-khâm-rŏo- rŏo -doo-năng- laéw-gôrr-tham- àrai- àrai-phísèt- phísèt-gàb-khun-nân-la ว่าจะทานอาหารค่ำหรู หรู ดูหนังแล้วก็ทำอะไร อะไร พิเศษ พิเศษ กับคุณนั่นละ
19 Do you love me? Rág-pêe- mái -já? รักพี่มั้ยจ๊ะ
20 Yes, I do, very much. Rág- sì- já- rág-mâag-dûay รักซิจ๊ะ รักมากด้วย
21 Will you marry me? Tàeng-ngaan-gàb-phêe-mái? แต่งงานกับพี่มั้ย
22 Yes. Tàeng- jâ แต่งจ้ะ
23 Let me think about it. Khŏrr- khíd- doo-gòhn- jâ ขอคิดดูก่อนจ้ะ
24 Do you want an engagement ring or just a wedding ring? Yàag- dâi-wăen-mân-rŭe-ao-khâe- wăen-tàeng-ngaan- já ? อยากได้แหวนหมั้นหรือเอาแค่แหวนแต่งงานจ๊ะ
25 I’d like the engagement ring first then the wedding ring on our wedding day. Yàag- dâi-wăen-mân- gòhn- laéw- wăen-tàeng-ngaan- ao-wái- wan- tàeng-ngaan- laéw-gan- jâ อยากได้แหวนหมั้นก่อนแล้วแหวนแต่งงานเอาไว้วันแต่งงานแล้วกันจ้ะ
26 What about a dowry? Laéw-rûeng-sĭn-sòhd-lâh- já ? แล้วเรื่องสินสอดล่ะจ๊ะ
27 We’ll talk about that later. Wái-thòk-lohng-gan-thee-lăhng- jâ ไว้ตกลงกันทีหลังจ้ะ
28 Deal. Thòk-lohng-tham-nán- jâ ตกลงตามนั้นจ้ะ
29 You are the one. Nóng-phen-khohn-diew-nai-duang-jai-phêe-loey-náh- já น้องเป็นคนเดียวในดวงใจพี่เลยนะจ๊ะ
30 I like you (female speaker) Chăn-chôb-khun-náh ฉันชอบคุณนะ
I like you (male speaker) phŏm-chôb-khun-náh ผมชอบคุณนะ
31 Do you like me? (female speaker) Khun- chôb-chăn-mái ? คุณชอบฉันมั้ย
32 Do you like me? (male speaker) Khun- chôb-phŏm-mái ? คุณชอบผมมั้ย