Skip to main content
Tag

Queen Mother’s Birthday

วันแม่แห่งชาติ | H.M. The Queen’s Birthday | Mother’s Day | Thai National Holiday

วันแม่แห่งชาติ | Her Majesty Queen Sirikit's Birthday | Mother's day ในประเทศไทย วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (wan-chà-lə̌əm-prá-chon-má-pan-sǎa-sǒm-dèt-prá-naang- jâo prá-bɔɔ-rom-má-raa-chí-nii-nâat). The 12 August is Her Majesty Queen Sirikit's birthday. This public holiday…
Read More