Skip to main content
Tag

bedding

Thai Vocabulary | Bedding

Bedding Vocabulary เตียง /dtiang/ = Bed ห้องนอน / hɔ̂ɔng-nɔɔn/ = Bedroom ผ้าปูที่นอน /pâa-bpuu-tîi-nɔɔn/ = Bed sheet ผ้าคลุมเตียง /pâa-klum-dtiang/ = Bedspread หมอน / mɔ̌ɔn / = Pillow ปลอกหมอน / bplɔ̀ɔk mɔ̌ɔn/…
Read More