Skip to main content
English

Present Simple Tense|Learn English| กฎการเติม s และ es ที่กริยาใน

Present Simple Tense | การเติม s และ esอย่างที่เราทราบกันว่าภาษาอังกฤษนั้นมี Tense (กาล) ทั้งหมดถึง 12 tenses ด้วยกัน วันนี้เราจะมาลองดู tense ที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะ นั่นก็คือ Present Simple Tense ค่ะ

Present Simple Tense |

หลักการใช้

1.ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซ้ำๆ เป็นประจำ

2.ใช้กับการกระทำที่ ทำจนเป็นอุปนิสัย หรือ ใช้เพื่อแสดงความถี่ของการกระทำต่างๆ

3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นความจริงตลอดไป (fact) หรือ เป็นกฎทางธรรมชาติ (natural law)

รูปประโยคใน tense นี้ก็คือ

Subject + Verb ช่องที่ 1 + Object

ดูโครงสร้างประโยคแล้วช่างดูเรียบง่าย ธรรมดาสามัญเหมือนชื่อ tense ที่ว่า “simple /ซิมเพิล/” ( = ธรรมดา สามัญ เรียบง่าย) เลยใช่ไหมคะ ซึ่งใน tense นี้จะมีข้อยุ่งยากสักหน่อยตรงที่มีการเติม s และ es ที่คำกริยาค่ะ

เราจะเติม s และ es ที่คำกริยาใน Present Simple Tense เมื่อไร?

คำตอบก็คือ เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ นั่นก็คือประธานที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ ที่มีเพียงหนึ่งเดียว (แต่กรณีนี้ ยกเว้น I กับ You นะคะ) ซึ่งการเติม s และ es มีกฎง่ายๆ (?) 3 ข้อดังนี้ค่ะ

1. เติม es หลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x,  z และ o เช่น

miss /มิส/  >>> misses /มิส-ซึส/   คิดถึง

watch /ว็อทช์/ >>> watches /ว็อท-ชึส/  ดู

go /โก/ >>> goes /โกส์/  ไป

แต่ do*** /ดู/ >>>  does /ดาส/ (ไม่ออกเสียงว่า /ดูส/ นะคะ)   ทำ

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี 2 ประการดังนี้  

2.1 หน้า y เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม s ได้เลย เช่น

buy  /บาย/   >>>   buys  /บายสฺ/    ซื้อ

play  /เพลย์/  >>>   plays  /เพลย์สฺ/    เล่น

say   /เซ/   >>>      says  /เซส/  พูด

obey  /โอ เบย์/  >>> obeys /โอ เบย์สฺ/ เชื่อฟัง

2.2 แต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

study  /สตัดดิ/  >>>   studies /สตัดดิส/ เรียน

fly  /ฟลาย/  >>> flies   /ฟลายสฺ/  บิน

cry  /คราย/  >>> cries   /ครายส/  ร้องไห้

3. ถ้าเป็นกริยาธรรมดาอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. กับ 2. ให้ใส่ s ได้เลย เช่น

eat /อีท/ >>> eats /อีทสฺ/ กิน

sit /ซิท/ >>> sits /ซิทสฺ/ นั่ง

come /คัม/>>> comes /คัมสฺ/ มา

see /ซี/ >>> sees /ซีสฺ/ เห็น

ตัวอย่างประโยค

He misses you every day. /ฮี มิส-ซึส ยูว เอฟวรี เดย์/ เขาคิดถึงคุณทุกวัน

Peter watches a film every weekend. /พีเทอร์ว็อท-ชึส อะ ฟิลฺม เอฟวรี วีคเอนท์/ ปีเตอร์ดูหนังทุกสุดสัปดาห์

A student goes to school. /อะ สติวเดนท์ โกส์ ทู สคูล/ นักเรียน(คนหนึ่ง)ไปโรงเรียน

He plays games with his brother. /ฮี เพลย์ เกมสฺ วิธ ฮีส บราเธอร์/ เขาเล่นเกมส์กับน้องชาย

A bird flies to the north. /อะ เบิร์ด ฟลายสฺ ทู เดอะ นอร์ธ/ นก(ตัวหนึ่ง)บินไปทางเหนือ

A dog eats bones. /อะ ด็อก อีทสฺ โบนสฺ/ หมา(ตัวนึง)กินกระดูก

***อย่างไรก็ตาม ยังมีกริยาที่ไม่ใช้กฎดังที่กล่าวมา ได้แก่

have /แฮฟว์/ จะเปลี่ยนเป็น has /แฮส/ มี เช่น

She has long hair. /ชี แฮส ลอง แฮร์/ เธอมีผมยาว

Kate has a meeting. /เคท แฮส อะ มีททิง/ เคทมีประชุม

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การใช้ Present Simple และกฎการเติม s และ es ที่กริยา ไม่อยากเลยจริงๆ บล็อกหน้าเราจะกลับมาดูการใช้ Present Simple Tense อีกครั้งค่ะ แต่คราวหน้าจะเป็นการสร้างประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะ

พบกันใหม่บล็อกหน้านะคะ

Jang (แจง)

Free Trial Thai lesson