Skip to main content
Thai Food

Learn Thai Food | Stir Fried Vegetables

How to Make  Stir Fried Vegetables| ผัดผักรวม

Stir Fried Vegetables | Thai Cooking | Learn Online Sà-wàd-dee kâ! Last blog I taught you the vocabulary about Thai cooking…for this blog let’s cook a simple Thai dish! Here are the ingredients we need for stir-fried vegetables with shrimps and oyster sauce (pàd-pàk-ruam- nám-man-hoĭ-saì-gûng = ผัดผักรวมน้ำมันหอยใส่กุ้ง).

Thai Vocabulary

Dàwk-gà-làm  ดอกกะหล่ำ                     2          tuây-dtuang (ถ้วยตวง= measuring cup)

Kae-ròd           แครอท                                1          tuây-dtuang (ถ้วยตวง= measuring cup)

Bróg-koh-leê   บร็อคโคลี่                            2          tuây-dtuang (ถ้วยตวง= measuring cup)

Gûng                กุ้ง                                  2          keèd  (ขีด = gram)

Grà-tiam         กระเทียม                           5-6       gleèb  (กลีบ= clove)

Nám-man-peûd           น้ำมันพืช              2          cháwn-dtoéh  (ช้อนโต๊ะ= tablespoon)

Nám-dtaan-saai          น้ำตาลทราย        2.5       cháwn-chaa     (ช้อนชา= teaspoon)

Nám-bplaa                  น้ำปลา               1          cháwn-chaa     (ช้อนชา= teaspoon)

Sáwd-hoĭ-naang-rom  ซอสหอยนางรม   3          cháwn-dtoéh  (ช้อนโต๊ะ=tablespoon)

Intructions (wí-tee-tam วิธีทำ)

1.      Gaèh gûng laéw nam-bpai laâng, jaàk-nán…laâng pàk laéw hàn bpen chín-chín

(แกะกุ้งแล้วนำไปล้าง จากนั้นล้างผักแล้วหั่นเป็นชิ้นๆ…Remove the shell from the shrimps, then get them washed, after that, wash the vegetables and cut into pieces)

2.      Saì nám-man-peûd lohng nai grà-tá

(ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะ….Put the vegetable oil in the pan)

3.      Saì grà-tiam tee túb laéw lohng nai nám-man

(ใส่กระเทียมที่ทุบแล้วลงในน้ำมัน….Put the pounded garlic in the oil)

4.      Jiaw grà-tiam jon àwk seě-leŭrng

(เจียวกระเทียมจนออกสีเหลือง….Fry the garlic until it turns yellow)

5.      Jaàk-nán…saì gûng lohng nai grà-tá

(จากนั้น ใส่กุ้งลงในกระทะ…After that, put the shrimps in the pan)

6.      Pàd jon gûng guèrb sùk

(ผัดจนกุ้งเกือบสุกทั้งหมด….Stir-fry until the shrimps are almost completely cooked)

7.      Laéw saì dàwk-gà-làm, bróg-koh-leê laéw-gôr kae-ròd lohng bpai

(แล้วใส่ดอกกะหล่ำ  บร็อคโคลี่ แล้วก็แครอทลงไป…Then put the sliced cauliflower, sliced broccoli and sliced carrot in)

8.      Saì nám-dtaan-saai, nám-bplaa laéw-gôr sáwd-hoĭ-naang-rom lohng bpai

(ใส่น้ำตาลทราย น้ำปลา แล้วก็ ซอสหอยนางรม Add some sugar, fish sauce and oyster sauce in)

9.      Saì nám lohng bpai níd-noì

(ใส่น้ำลงไปนิดหน่อย…add some water in – just a little)

10.  Pàd jon sùk      (ผัดจนสุก….Stir-fry until it is cooked)

11.  Sèt laéw!         (เสร็จแล้ว.…Done!)

12.  Make sure you don’t burn the food!

Now…the food is ready to serve….aa-haăn-práwm-soèrb-laéw อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้ว

Oh… one more tip about cooking Thai food… ‘Don’t forgetto taste your food while you’re cooking it to see if the flavor is right for you’…yaà-leum-chim-aa-haăn (อย่าลืมชิมอาหาร)!

It’s time to enjoy your food…daî-weh-laa-àroì-gàb-aa-haăn-laéw ได้เวลาอร่อยกับอาหารแล้ว

Kru Mulan
Thai Teacher