Skip to main content
Thai Vocabulary

Thai Vocabulary | Reading Exercise

Today I would like to change the topic, let’s talk about entertainment. Normally I don’t go to the clubs or pubs because I am allegic to cigarette smoke and I don’t drink alcohol. So I think it is too expensive for just getting iced coffee there. Then my favourite places would be Japanese restaurants, Steak Houses, Coffee Shops or movies theatres. You can see that I like having nice meals and watching movies. To be honest with you, I haven’t seen any movies lately, just some American series at home. Please do not ask me how Thai soap operas are because I never know. If I am at home, I see only news, especially foreign news. I do like listening to music. Several years ago I liked going out for music. If I said I liked Rock music, you might not buy that but it was true. All these years I still have music in my heart. So all this is the way I entertain myself. No harm done, right?

Wan-née-khŏrr-plìen-pra-den-nòy-ná    maa-kui-gan-rûeng-ban-theung-bâang-dee-kwàa    doy-pa-ga-dtì-láew-di-chăn-mâi-bpai-tîew-clàb-tîew-baar-pró-wâa-bpen-khon-pháeh-kwan-bu-rèe-láew-gôrr-mâi-dùhm-lâo    gôrr-loey-kíd-wâa-man-khong-mâi-jam-bpen-thêe-jà-dtông-hăa-gaa-faeh-yen-gin-nai-phàb-nai-baar-man-phaeng-bpai-nâ    thee-née-thêe-pròd-thêe-chôb-bpai-gôrr-loey-bpen-pûag-ráan-aa-hăan-yêe-pùn-bâang-ráan-sa-dtég-bâang-ráan-gaa-faeh-mâi-gôrr-rohng-năng    khun-khun-khong-hĕn-láew-wâa-di-chăn-chôb-gin-aa-hăan-a-ròy-a-ròy    láew-gôrr-chôb-doo-năng-dûay    phûhd-dtrong-dtrong-ná-chûang-née-mâi-dâi-doo-năng-loey-gôrr-doo-khàeh-see-rêe-a-may-rí-gan-thêe-bâan-bâang    yàa-thăam-ná-wâa-la-korn-thai-bpen-yang-ngai-pró-wâa-mâi-rúh-jing-jing    gôrr-thâa-yòo-bâan-gôrr-doo-dtàeh-khàw-doy-cha-pó-khàw-dtàng-pra-thêt    bpen-khon-chôb-fang-pleng-ná-lăai-bpee-gòhn-chôb-òrg-bpai-fang-pleng-dtohn-dùg-dùg    láew-thâa-bòrg-wâa-bpen-khon-chôb-pleng-róck-khun-khun-gôrr-àat-jà-mâi-chûeh-dtàeh-rûeng-jing-ná    dta-lòrd-lăai-bpee-thêe-phàan-maa-di-chăn-gôrr-yang-mee-pleng-yòo-nai-hŭa-jai    láew-tháng-mòd-née-gôrr-bpen-wí-thee-hâi-kwaam-sùg-tua-eng-bàeb-khŏng-di-chăn    mâi-bpen-phít-bpen-phai-wâa-mái

วันนี้ขอเปลี่ยนประเด็นหน่อยนะ มาคุยกันเรื่องบันเทิงบ้างดีกว่า โดยปกติแล้วดิฉันไม่ไปเที่ยวคลับ เที่ยวบาร์ เพราะว่าเป็นคนแพ้ควันบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้า ก็เลยคิดว่ามันคงจะไม่จำเป็นที่จะต้องหากาแฟเย็นกินในผับ ในบาร์ มันแพงไปน่ะ ทีนี้ที่โปรดที่ชอบไปก็เลยเป็นพวกร้านอาหารญี่ปุ่นบ้าง ร้านสเต็กบ้าง ร้านกาแฟ ไม่ก็โรงหนัง คุณ ๆ คงเห็นแล้วว่าดิฉันชอบกินอาหารอร่อย ๆ แล้วก็ชอบดูหนังด้วย พุดตรง ๆ นะช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังเลย ก็ดูแค่ซีรีส์อเมริกันที่บ้านบ้าง อย่าถามนะว่าละครไทยเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้จริง ๆ ก็ถ้าอยู่บ้าน ก็ดูแต่ข่าวโดยฉพาะข่าวต่างประเทศ เป็นคนชอบฟังเพลงนะ หลายปีก่อนชอบออกไปฟังเพลงตอนดึก ๆ แล้วถ้าบอกว่าเป็นคนชอบเพลงร็อคคุณ ๆ ก็อาจจะไม่เชื่อ แต่เรื่องจริงนะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันก็ยังมีเพลงอยู่ในหัวใจ แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีให้ความสุขตัวเองแบบของดิฉัน ไม่เป็นพิษเป็นภัย ว่ามั๊ย

Vocabulary

Entertainment = kwaam-ban-theung /ความปันเทิง
allegic = pháeh / แพ้
cigarette =  bu-rèe /บุหรี่
expensive = phaeng/ แพง
iced coffee = gaa-faeh-yen/กาแฟเย็น
Japanese restaurants =  ráan-aa-hăan-yêe-pùn/ร้านอาหารญี่ปุ่น
Steak Houses = ráan-sa-dtég/ร้านสเต็ก
Coffee Shops = ráan-gaa-faeh/ร้านกาแฟ
movies theatres =  rohng-năng/โรงหนัง
Thai soap operas = la-korn-thai/ละครไทย
foreign news = khàw-dtàng-pra-thêt /ข่าวต่างประเทศ
listen =
fang/ฟัง
music = pleng/เพลง
Several years ago = lăai-bpee-gòhn/หลายปีก่อน
No harm = mâi-bpen-phít-bpen-phai/ไม่เป็นพิษเป็นภัย

Till next time… I hope this Thai Exercise helps you learn Thai!

Khru May Thai Teacher @ Thailanguagehut

If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Learn Thai ka now!

Free Trial Thai lesson