Skip to main content
Thai Vocabulary

Thai Vocabulary |In the Bathroom | ห้องน้ำ

Thai Bathroom VocabularyThai Bathroom

Sa wat dii ka,

Today we are going to learn Thai vocabulary about things in the bathroom.

ห้องน้ำ /hɔ̂ɔng-nám/ =  Bathroom

อ่างล้างหน้า /àang-láang-nâa/ =  Washbasin, Sink

ชักโครก  /chák-krôok/ =  Flush toilet

อ่างอาบน้ำ /àang-àap-nám/ =  Bathtub

ก๊อกน้ำ /gɔ́ɔk nám/ = Tap, Faucet

พรมเช็ดเท้า /prom-chét-táo/ = Bath mat

กระจก  /grà-jòk/ =  Mirror

สบู่  /sà-bùu/ =  Soap

ครีมอาบน้ำ /kriim-àap-náam/ = Shower gel

โฟมล้างหน้า /foom-láang-nâa/ = Facial foam

แปรงสีฟัน /bprɛɛng-sǐi-fan/ = Toothbrush

ยาสีฟัน /yaa-sǐi-fan/ = Toothpaste

ยาสระผม /yaa-sà-pǒm/ = Shampoo

ครีมนวดผม /kriim-nûat-pǒm/ = Hair conditioner

แป้งฝุ่นโรยตัว /bpԑ̂ԑng-fùn-rooi-dtua/ = Talcum powder

ผ้าเช็ดตัว  /pâa-chét-dtua/ = Towel

ฟองน้ำถูตัว /fͻͻng-náam-tǔu-dtua/ = sponge

แท่นวางสบู่ /tԑ̂ԑn-waang-sà-bùu/ = Soap dish

มีดโกน /mîit-goon/ = Razor

หวี  /wǐi/ =  Comb

เสื้อคลุมอาบน้ำ /sʉ̂a-klum-àap-náam/ = ฺฺฺBathrobe

หมวกอาบน้ำ /mùak-àap-náam/ = Shower cap

ฝักบัว /fàk-bua/ = Shower; Ceiling shower

ผ้าเช็ดมือ /pâa-chét-mʉʉ/ = Hand towel

กระดาษชำระ /grà-dàat-cham-rá/= Toilet paper

ราวแขวนผ้าเช็ดตัว /raao-kwԑ̌ԑn-pâa-chét-dtua/ = Towel rack

แปรงถูหลัง /bprԑԑng-tǔu-lǎng/ = Back brush

น้ำยาล้างห้องน้า /náam-yaa-láang-hͻ̂ͻng-náam/ = Bathroom cleaner

แปรงขัดห้องน้ำ /bprԑԑng-kàt-hͻ̂ͻng-náam/ = Toilet brush

Enjoy learning Thai Vocabulary and see you next time!

Jang
Thai Language Teacher