Category

Thai Vocabulary

Learn Thai: One Night on the Cruise… an Exercise to learn Thai

By | Thai Vocabulary | No Comments

  ขอเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เอาสาระหน่อยนะ ก็ผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ จำได้ว่าเป็นคืนก่อนวันเกิด ได้มีโอกาสไปล่องเรือ กินลม ชมบรรยากาศ ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ก็ไม่ได้ไปกับคนรู้ใจที่ไหนหรอก แต่ไปกับเพื่อนสาวที่ทำงาน เรือที่ว่านี่เป็นเรือเจ้าพระยาพริ้นเซส บรรยากาศเสิศ อาหารอร่อย ดนตรีใช้ได้ ที่ดีกว่านั้นก็คงจะเป็นวิวสวย ๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนนั่นเอง ถ้าจะให้สุขสุด ๆ ก็อยากให้ใครคนนั้นมาดื่มด่ำบรรยากาศไปด้วยกัน ว่ามั๊ย Khŏrr-lâo-rûehng-a-rai-thêe-man-mâi-ao-săa-rá-nòy-ná    gôrr-phàan-maa-mâi-naan-thâo-rài    jam-dâi-wâa-bpen-khuen-gòhn-wan-gèrd    dâi-mee-oo-gàat-bpai-lôhng-rueh   gin-lom    chom-ban-yaa-gàat    bpai-tam-lam-nám-jâw-phrá-yaa     gôrr-mâi-dâi-bpai-gàb-khon-rúh-jai-thêe-năi-ròrg    tàeh-bpai-gàb-phûehn-săw-thêe-tham-ngaan   …

Read More